Това час е подходящо за вас ако:
– Запознати сте с основната позиция на тялото
– Умеете да правите арабски кръг и поне три осмици с таза
– Учили сте поне три основни акцента с таза
– Знаете какво е шими и хип дроп
– Учили сте движения с горната част на тялото и координации с ръце
– Владеете основни стъпки в пространството като например арабеск, арабска стъпка, стъпки с акценти с таза

Event Timeslots (4)

Събота
-
Цвети

Понеделник
-
Виолета

Четвъртък
-
Виолета

Понеделник
-
Виолета

Event Timeslots (4)

Leave a Reply